Najnovšie vybavenie

Vyšetrenia vykonávame na modernom prístroji HOLOGIC QDR EXPLORER.

Nechajte sa vyšetriť

Denzitometria je vyšetrenie pre včasnú diagnostiku osteoporózy a stanovenie rizika zlomenín. Pracuje na RTG princípe, avšak na rozdiel od bežného RTG je dávka žiarenia zanedbateľná. Jedná sa o bezbolestné vyšetrenie.

Čo je vlastne osteodenzitometria

Pri vyšetrení sa meria hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín t.j. oblasti predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Na základe výsledkov vyšetrenia odborný lekár v prípade potreby stanoví liečbu, aby sa predišlo ďalším stratám kostnej hmoty a zároveň sa aj znížilo riziko zlomenín.

Zdravotná sestra: Mgr. Eva Kamenská

Objednávanie na t.č.: 0948 255 348

Na vyšetrenia sa objednáva

Poistenci zdravotnej poisťovne (Dôvera ZP a.s., UNION ZP a.s. ): vyšetrenia bezplatne na základe doloženej žiadanky potvrdenej indikujúcim lekárom

Denzitometrické vyšetrenie u samoplatcu, a poistenca nezmluvnej zdravotnej poisťovne ( Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ): 15€

Ordinačné hodiny

Vyšetrenia pacientov
PONDELOK 13.00 – 17.00
UTOROK 13.00 – 17.00
STREDA 13.00 – 17.00
ŠTVRTOK 13.00 – 17.00
PIATOK 13.00 – 17.00