Najnovšie vybavenie

Nechajte sa vyšetriť

Denzitometria je vyšetrenie pre včasnú diagnostiku osteoporózy a stanovenie rizika zlomenín. Pracuje na RTG princípe, avšak na rozdiel od bežného RTG je dávka žiarenia zanedbateľná. Jedná sa o bezbolestné vyšetrenie.

Čo je vlastne osteodenzitometria

Pri vyšetrení sa meria hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín t.j. oblasti predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Na základe výsledkov vyšetrenia odborný lekár v prípade potreby stanoví liečbu, aby sa predišlo ďalším stratám kostnej hmoty a zároveň sa aj znížilo riziko zlomenín.

Objednávanie na t.č.: 0948 255 348 , 0948 073 220

Na vyšetrenia sa objednáva

Poistenci zdravotnej poisťovne (Dôvera ZP a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., UNION ZP a.s.): vyšetrenia bezplatne na základe doloženej žiadanky potvrdenej indikujúcim lekárom

Denzitometrické vyšetrenie u samoplatcu 20€