RTG skiagrafia

kód výkon
5010 Lebka prehľadne v dvoch rovinách
5011 Paranazálne dutiny
5012 Časti lebky v špeciálnych projekciách, každá projekcia spolu s porovnávacou projekciou
5015 Kostený thorax v jednej rovine
5016 Kostený thorax v dvoch rovinách
5020 Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách
5021 Príplatok k výkonu pod kódom 5020 alebo pod kódom 5022 za jednu alebo viac dodatočných snímok na preskúšanie väzivového aparátu základného kĺbu palca, ramenného kĺbu, kolenného kĺbu alebo členkového kĺbu
5022 Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách
5023 Časti skeletu v jednej rovine, každá rovina zobrazenia
5024 Štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP, prípadne PA projekcii. Okrem výkonu pod kódom 5024 sa ďalšie čiastkové snímky panvy (každá časť) účtujú podľa výkonu pod kódom 5023.
5030 Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) – dvojrovinné
5031 Celková snímka chrbtice u detí
5032 Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice (štandardne 4 snímky)
5033 Sacroiliakálne zhyby
5050 Krčné orgány alebo ústna spodina
5051 Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu
5052 Hrudné orgány, prehľad vrátane skiaskopie
5053 Hrudné orgány v dvoch rovinách (po podaní kontrastnej látky pod skiaskopickou kontrolou)
5056 Hrudné orgány, cielená snímka
5060 Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii
5061 Brucho – natívne vyšetrenie najmenej v dvoch, prípadne viacerých postaveniach
5062 Cielená snímka brucha