Ultrasonografia

kód výkon
5300 USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, obličky, slezina, retroperitoneálne LU, aorta, prípadne aj chorobne zmenené časti GIT-u a podbruška).
5301 Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300, 5302 až 5312).
5302 Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300).
5303 Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy (nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5300).
5306 Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie, slinné žľazy a regionálne lymfatické uzliny).
5307 USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov (nemôže sa vykazovať s výkonmi pod kódmi 5300 a 5302).
5308 Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín.
5309 USG vyšetrenie oka alebo orbity.
5310 USG vyšetrenie hlavičky novorodenca alebo dojčaťa.
5312 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív.
5315 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW- alebo CW-Dopplera vo vyšetrovanej oblasti (pre výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317).
5316 Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej oblasti (za výkony pod kódmi 108, 5300 až 5310, 5312 až 5314, 5317). Pri výkone pod kódom 5315 sa nemôže vykazovať).
5738 Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler) sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 5734 a 5735, možno ho vykázať spolu s výkonom pod kódom 5739. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ.
5739 Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mód, PW-Doppler, prípadne CW-Doppler) sa nemôže vykazovať s výkonmi pod kódmi 5736 a 5737, možno ho vykázať spolu s výkonom pod kódom 5738. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, cievny chirurg s certifikátom s USG a rádiológ
5740 Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou PW-Dopplera alebo PW3-Dopplera. Výkon môže vykonávať kardiológ, angiológ, neurológ, oftalmológ s certifikátom s USG a rádiológ.
5741 Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou B-módu, PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM), nemôže sa vykazovať s výkonom pod kódom 5740. Výkon môže vykazovať kardiológ, angiológ, neurológ s certifikátom s USG a rádiológ.
5742 Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód a PW-Doppler).
5743 Príplatok k výkonom pod kódmi 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM). Výkon môže vykazovať angiológ, kardiológ s USG certifikátom a rádiológ.