Skríningová mamografia

Skríningová mamografia sa zameriava na preventívne vyhľadávanie skorých štádií karcinómu prsníka. V súlade s vyhláškou MZ SR sa vykonáva u žien, ktoré sú bez ťažkostí a nemajú žiadne príznaky karcinómu prsníka ani hmatateľný útvar. Skríning je odporúčaný ženám od 40 rokov vyššie s opakovaním raz za 2 roky.

Biopsie pod USG kontrolou

V rámci komplexnej diagnostiky ochorení prsníkov pri indikovaných prípadoch realizujeme biopsie pod USG kontrolou ( Core-cut a tenkoihlové aspiračné biopsie )

Objednávanie na telefónnom čísle 0948 019 453

Diagnostická mamografia

Diagnostická mamografia sa indikuje u pacientok mimo pravidelný skríningový interval pri podozrení na rakovinu prsníka, prítomnými príznakmi či už u diagnostikovanej rakoviny . Ďalej sa vykonáva ako pravidelné kontroly pacientok, ktoré ochorenie už prekonali, alebo sú sledované v rôznych odborných ambulanciách.

Mamografia – Objednávanie na t.č.: 0948 255 348

Biopsia – Objednávanie na t.č.: 0948 019 453

Cenník:

Poistenci zdravotnej poisťovne (Dôvera ZP a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., UNION ZP a.s.): vyšetrenia bezplatne na základe doloženej žiadanky potvrdenej indikujúcim lekárom

Mamografické vyšetrenie u samoplatcu 20€

CD + obálka: 1 €
Napálenie obrazovej dokumentácie vyšetrenia na vlastné, nepoužité CD: 0 €