Skríningová mamografia

Skríningová mamografia sa zameriava na preventívne vyhľadávanie skorých štádií karcinómu prsníka. V súlade s vyhláškou MZ SR sa vykonáva v certifikovaných pracoviskách skríningovej mamografie u žien, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia prsníka vo veku 50-69 rokov raz za 2 roky, v rizikových prípadoch aj častejšie.

Biopsie pod USG kontrolou

V rámci komplexnej diagnostiky ochorení prsníkov v indikovaných prípadoch realizujeme biopsie pod USG kontrolou ( Core-cut a tenkoihlové aspiračné biopsie )

Objednávanie na telefónnom čísle 0948 019 453

Preventívna a diagnostická mamografia

Preventívna mamografia sa vykonáva u bezpríznakových pacientiek mimo skríningový vek od 40.roku života raz za 2 roky. Diagnostická mamografia sa realizuje pacientkam s príznakmi ochorenia prsníka.

Mamografia a biopsie – Objednávanie na t.č.: 0948 255 348 , 0948 073 220

Ako jedno z prvých pracovísk disponujeme systémom umelej inteligencie využívanej k spresneniu diagnostického hodnotenia mamografických snímok. Mamografická konzola „Workstation One vybavená systémom CAD“  pomáha v diagnostickom procese vyhodnocovania, kedy okrem dvoch nezávislých hodnotení mamografického obrazu lekármi rádiológmi je mamografický obraz posudzovaný aj počítačovo s vyznačením možných podozrivých známok rakoviny prsníka.

Projekt obstaranie diagnostickej mamografickej stanice so systémom CAD za účelom skvalitnenia diagnostiky bol podporený poisťovňou DÔVERA v rámci grantového programu Bojovníci za zdravie, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.