Skríningová mamografia

Skríningová mamografia sa zameriava na preventívne vyhľadávanie skorých štádií karcinómu prsníka. V súlade s vyhláškou MZ SR sa vykonáva u žien, ktoré sú bez ťažkostí a nemajú žiadne príznaky karcinómu prsníka ani hmatateľný útvar. Skríning je odporúčaný ženám od 40 rokov vyššie s opakovaním raz za 2 roky.

Najnovšie vybavenie

Mamografia je základná rádiologická skríningová a diagnostická metóda vyšetrenia prsníka. Vyšetrenia vykonávame na digitálnom mamografe Metaltronica Helianthus DR.

Diagnostická mamografia

Diagnostická mamografia sa indikuje u pacientok mimo pravidelný skríningový interval pri podozrení na rakovinu prsníka, prítomnými príznakmi či už u diagnostikovanej rakoviny . Ďalej sa vykonáva ako pravidelné kontroly pacientok, ktoré ochorenie už prekonali, alebo sú sledované v rôznych odborných ambulanciách.

Zdravotná sestra: Mgr. Eva Kamenská
Radiologické techničky: Alenka Folková, Mariana Uderianová

Objednávanie na t.č.: 0948 255 348

Cenník:

Poistenci zdravotnej poisťovne (Dôvera ZP a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., UNION ZP a.s.): vyšetrenia bezplatne na základe doloženej žiadanky potvrdenej indikujúcim lekárom

Mamografické vyšetrenie u samoplatcu 15€

CD + obálka: 0,50 €
Napálenie obrazovej dokumentácie vyšetrenia na vlastné, nepoužité CD: 0 €

Ordinačné hodiny

Vyšetrenia pacientov Obed Vyhodnocovanie mamografie
PONDELOK 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00
UTOROK 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00
STREDA 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00
ŠTVRTOK 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00
PIATOK 7.00 – 12.30 12.30 – 13.00 13.00 – 14.00