SOMATO s.r.o.

Sme moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka diagnostické služby v oblasti rádiológie.

Ako jediné pracovisko v našom regióne patríme do siete skríningových mamografických pracovísk. Zabezpečujeme kompletnú diagnostiku ochorení prsníka a nadväznú zdravotnú starostlivosť.

Disponujeme moderným a nadštandardným prístrojovým vybavením, využívajúcim systém umelej inteligencie, zosobňujúcim najnovšie technológie a trendy.

Čakacie lehoty na vyšetrenia sú minimálne, objednávame telefonicky na vopred dohodnutý čas v rámci ordinačných hodín, čím šetríme Váš čas.

Všetky naše pracoviská sú zaradené v sieti zdravotníckych zariadení SR, služby poskytujeme bezplatne, na základe zmlúv o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, a to so všetkými zdravotnými poisťovňami.

SOMATO s.r.o.
IČO: 45 246 734
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 17247/S